Zdroj: http://rybari-tabor.cz/aktuality/52019-nove-povolenky-k-lovu-ryb  •  Vydáno: 27.1.2019 10:26  •  Autor: kam

5/2019 – "Nové" povolenky k lovu ryb

Tiskopisy pro r. 2019 doznaly změn dle GDPR

Vzhledem k tomu, že v r. 2019 byly zavedeny v JčÚS nové tiskopisy (blankety) povolenek, sloužící k identifikaci rybáře a výkazu ulovených ryb, dovolujeme si přinést několik důležitých informací :

Osobní údaje rybáře jsou uvedeny v části, která má natištěnu perforaci s grafickým symbolem nůžek. Tuto část není rybářům dovoleno odstraňovat. V případě takového poškození je povolenka NEPLATNÁ ! Další informace a grafická znázornění lze nalézt na níže přiložených snímcích.

K vyplňování „Evidence docházky a úlovků“ obecně

Povolenka k rybolovu se sumářem úlovků je úřední dokument, a není dovoleno s ním nakládat dle svévole každého rybáře.

Zásadně tedy nesmí sloužit např. k rozepisování propisovací tužky, vpisování tlf.č. kontaktu na kamaráda či zubaře apod., v tom horším případě (po telefonátu manželky) dokonce k zaznamenání seznamu nákupu v supermarketu. Není prostorem pro různé malůvky, poznámky, ale ani podložkou pro šálek s rozlitou kávou. Dovoleno také není zapisování jakýchsi výlevů či pocitů rybáře po kontrole rybářskou stráží – k tomu dostává rybář možnost se vyjádřit na tzv. hlášence o přestupku.  Pro většinu rybářů je těchto několik, výše uvedených příkladů možná úsměvných, nicméně se s podobnými a dalšími případy kontroloři odevzdaných povolenek každoročně stále setkávají...

Ulovené a ponechané ryby, které mají zákonem a BPVRP stanovenou lovnou míru, se zapisují vždy jednotlivě – na další (nový) řádek !

Povinnost zapsat úlovek se týká i ponechaných menších, tzv. nástražních rybiček. V každém případě je vždy nutné uvést druh, počet a váhu rybiček. Pokud rybář nedokáže rozpoznat druh ulovené „nástražky“, ať ji raději pustí zpět do vody. Lze ji ale zapsat také jako „Ostatní“ (v sumáři uvedeno v posledním sloupci pod č. 25, kde lze vykazovat další druhy jako např. : ouklej obecná, hrouzek obecný, cejnek malý, plotice obecná atd...) .  Zcela nesprávné je do kolonky Druh uvádět „nástražní rybičky“ apod. !

V případě, že rybář díky množství docházek (vysoké návštěvnosti revírů) zcela popíše vydaný sumář s povolenkou ještě před skončením sezóny, může obdržet ve výdejně formulář další. Evidence takto vydaných, náhradních blanketů, je aktuálně z podnětu ČRS z.s., MO Tábor řešena na úrovni JčÚS.