aktualita

Historie

Vznik organizace

Všeobecně se má za to, že kolébkou sportovního rybářství je Anglie. Podíváme-li se však do dějin lidského rodu z různých zachovaných písemných zpráv i obrazů zjistíme, že sportovní rybářství, přesněji řečeno lov ryb na udici, je staré téměř jako lidstvo samo. Již v dávném pravěku na počátku vývoje lidstva si lidé opatřovali potravu sice primitivním, ale ve svých základech dnešnímu sportovnímu rybářství podobným lovem ryb na udici. Zachoval se např. obraz ze starého Říma, znázorňující bohyni Venuši, lovící ryby pomocí prutu a jsou písemné doklady o tom, že jako první používali naviják – sice jen jako zásobník šňůry – před několika tisíci roky staří Číňané. Skutečností však zůstává, že sportovní rybolov v dnešní podobě a zejména určitá pravidla pro lov ryb udicí zavedli a používali jako první v Evropě i na světě Angličané.

Odtud se sportovní rybolov rozšířil do ostatní Evropy. Výjimkou nezůstalo ani tehdejší Rakousko – Uhersko, kde v druhé polovině devatenáctého století začaly po vzoru Anglie vznikat první Rybářské kluby v Praze, Brně a dalších větších městech. Tak i do Tábora pronikly zprávy o vzniku prvních Rybářských klubů a staly se impulsem pro prvních sedm sportovních rybářských nadšenců, aby se pokusili i v našem městě založit Rybářský klub. Těmito nadšenci a vlastně zakladateli a průkopníky rybářského sportu v Táboře byli pánové Bohumil Veselý – mlynář, Karel Suchomel – pekař, Ignác Schächtel – fotograf, František Soukup – městský úředník, Gustav Pekárek – obchodník, Jan Novák – profesor táborské reálky a Augustin Gause – hodinář. Tito pánové pak na den 14. října 1888 svolali do hostince U zlaté koruny zájemce o sportovní rybolov. Ten večer se včetně svolavatelů sešlo celkem 21 zájemců, kteří rozhodli o založení Rybářského klubu v Táboře. Svolavatelé byli jednomyslně zvoleni do funkce přípravného výboru a bylo jim uloženo „ihned a neodkladně okresní hejtmanství o povolení založit Rybářský klub Tábor zažádati“, jak je psáno v pamětním zápisu z této ustavující schůze. Žádost byla sepsána a okresnímu hejtmanství předložena hned následující den a již dne 25. listopadu 1888, na tehdejší dobu ve velmi krátkém termínu, přišel od „slavného c. a k. okresního hejtmanství přípis, kterým se založení Rybářského klubu v Táboře povoluje.“

Od toho dne tedy existuje v našem městě oficiální organizace sportovních rybářů a tento den tedy vzpomínáme a oslavujeme jako den vzniku organizace sportovních rybářů v Táboře.

V krátké době po povolení vzniku klubu byla svolána první valná hromada klubu, na které byl zvolen první řádný výbor klubu. Do čela tohoto výboru byl jako první řádný předseda zvolen mlynář Bohumil Veselý, jednatelem byl zvolen František Soukup a pokladníkem Jan Novák.

Galerie rady starších