aktualita

***** ! POZOR ! Členská schůze dne 20.února od 17.00 hod v Univerzitě Tábor ! *****
< návrat zpět

Výbor MO a Dozorčí komise

Výbor MO ČRS Tábor

zvolený na ČS dne 21. února 2018
a na ustavující schůzi výboru dne 27. února 2018
zvolen do následujících funkcí


Příjmení, jméno, titul

funkce

MELENA Karel předseda
ZVOLÁNEK Miroslav místopředseda + ved. RK
RYBA Milan jednatel
SVADBA Václav hospodář
PEŠEK Emil pokladník
DŘEVO Václav zástupce hospodáře
DONČENKO Pavel garážmistr
NOVÝ Jiří ing. vedoucí RS
RYBA Martin ing. člen výboru
GIGAL Vítězslav referent čistoty vod
DÓKA Marek člen výboru
 

Dozorčí komise MO ČRS Tábor

zvolená na ČS dne 21. února 2018
provedla na své ustavující schůzi dne 27. února 2018
následující volbu do funkcí. 

 

Příjmení, jméno, titul

 

funkce

 PROCHÁZKA Jaromír, ing.    předseda
 HÁNA Pavel    člen
 MORKUS Jaromír    člen
 WOFEK Ivo, MUDr.    člen
 LACINA Václav, ing.    člen