aktualita

< návrat zpět

Výbor MO a Dozorčí komise

Výbor MO ČRS Tábor

zvolený na ustavující schůzi výboru dne 5. března 2019


 

Příjmení, jméno, titul

funkce

ZVOLÁNEK Miroslav předseda + ved. RK
RYBA Martin Ing. místopředseda
DONČENKO Pavel jednatel
SVADBA Václav hospodář
ERMANOVÁ Radka, DiS pokladník
DŘEVO Václav zástupce hospodáře
NOVÝ Jiří Ing. vedoucí RS
GIGAL Vítězslav referent čistoty vod
DÓKA Marek člen výboru
NEŠUTA Martin Bc. člen výboru
BER Přemysl člen výboru
 

Dozorčí komise MO ČRS Tábor

zvolená na ČS dne 21. února 2018
provedla na své ustavující schůzi dne 27. února 2018
následující volbu do funkcí. 

 

Příjmení, jméno, titul

 

funkce

 PROCHÁZKA Jaromír, Ing.    předseda
 HÁNA Pavel    člen
 MORKUS Jaromír    člen
 WOFEK Ivo, MUDr.    člen
 LACINA Václav, Ing.    člen

 

   *HÁNA Pavel - schválila členská schůze MO ČRS Tábor, dne 20. 2. 2019