aktualita

< návrat zpět

Chovné rybníky

Historie

Snaha o využití rybníků k odchovu rybích násad sloužících jako obsádky pro sportovní vody je historicky datována do začátku vzniku naší organizace, tehdejšího Rybářského klubu. V krátké době po založení měl klub v pronájmu rybníky Zavadilský (1890), Polní, Vejrecký a Čekanický u Hruškovské cihelny (1899). Tyto rybníky byly většinou ve špatném stavu. Na jejich opravy museli být najímáni pracovníci, což bylo značně finančně náročné.

V dalších letech byly pronajaty nové rybníky a některé pronájmy byly zrušeny. Z historických pramenů vyplývá, že v této době ještě nelze hovořit o uceleném rybničním hospodářství. Nájmem klubu tehdy prošly i rybníky Vrážný (1899), Hemrův (1927), Königův v Plané nad Lužnicí (1928) a Zmrhal (1933).

Historickým mezníkem je rok 1930 kdy organizace vstupuje do Radimovické soustavy nájmem rybníků Hájek, Podedvorný a Praporka. Také tyto rybníky však potřebovaly poměrně velké opravy.

O tom, že to naši předkové mysleli s hospodařením vážně, svědčí pár následujících faktů:

rok 1942: do nájmu vzaty rybníky Lískový v Radimovické soustavě a rybníky Zahrádecký, Studený a Pochytil;

rok 1947: nájmem získány potoky Košínský, Černovický, Jedlanský a pořízeny rybníky Mlynářka a Velký, které byly v roce 1948 napuštěny;

rok 1948 - organizace obhospodařuje:

  • 11 chovných rybníků o výměře 27,038 ha;
  • 23 km břehů řeky Lužnice (z toho 1,6 km břehů vlastních);
  • 21,2 km břehů potoků pstruhových (Pilský, Rašťský, Vlásenický, Jedlanský, horní úsek potoka Košínského);
  • 19,4 km potoků mimopstruhových (Kozský, Černovický, Jordánský a dolní část potoka Košínského);
  • 51 ha nádrž Jordán;

rok 1953 - organizace má dále v péči revíry:

  • Lužnici 3 a 4, potok Tismenice, nádrž Jordán, Kozský potok, Černovický potok, tedy celkem 50 km hlavního toku (208 ha vodní plochy, z toho 198 ha vod mimopstruhových a 10 ha vod pstruhových);

rok 1954: pronajata Komora (nynější Kosova Komora);

rok 1958: zahájeno budování Nové Komory v Radimovicích;

rok 1961: vybudován rybník Horní Soví na Blanickém předměstí;

Jistě bychom zde mohli ještě dlouhou dobu pokračovat ve výčtu budovatelského nadšení našich předků. Určitě sem patří i rybníky Čtverák a Krajánek, na jejichž vybudování má velkou zásluhu tehdejší hospodář organizace, doživotní čestný člen výboru pan Václav Jiřík.

 

 

SOUČASNOST

ČRS, z.s. MO Tábor hospodaří aktuálně na 11 rybnících o rozloze 11,54 hektarů. Z toho je 6 rybníků o rozloze 4,07 hektarů ve vlastnictví organizace a 5 rybníků o rozloze 7,47 hektarů je pronajatých.

Které to jsou ?

Návesník -  kat. u. Nasavrky u Tábora    0,30 ha    v majetku organizace
Nová komora -  kat. u. Radimovice u Tábora   1,00 ha    v majetku organizace
Podedvorní - kat. u. Radimovice u Tábora   1,00 ha    MO v nájmu
Velký - kat. u. Radimovice u Tábora   3,11 ha    MO v nájmu
Čtverák - kat. u. Radimovice u Tábora   1,14 ha    v majetku organizace
Mlynářka - kat. u. Radimovice u Tábora   1,86 ha    MO v nájmu
Krajánek - kat. u. Radimovice u Tábora   0,83 ha    v majetku organizace
Hájkový - kat. u. Radimovice u Tábora   0,50 ha    MO v nájmu
Lískový - kat. u. Radimovice u Tábora   0,10 ha    v majetku organizace
Soví – k.u.  Tábor   0,70 ha    v majetku organizace
Kosova komora - k.u.  Tábor   1,00 ha    MO v nájmu
Praporka - k.u. Radimovice u Tábora   2,40 ha    MO v nájmu