aktualita

Kategorie: Aktuality

92/2020 - Odlovy na Nádrži Jordán pro rok 2020

Odlovy na Nádrži Jordán pro rok 2020

Odlovy na Nádrži Jordán pro rok 2020
 
Jedná se o komplexní průzkum rybí obsádky na nádrži Jordán (revír Tismenice l, č. 421068) v roce 2020. Odlovy budou probíhat pro vědecké účely, konkrétně pro pracovníky Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR, v. v. i. Pod vedením RNDr. Jiřího Peterky, v. v. i.
 
Půjde o tyto odlovy:
A. 15. 6. — 19. 6. 2020 (nejpravděpodobněji 17. 6.), a to v době 20:00 až 24:00, odlovy ichtyoplanktonní rámovou vlečnou sítí velikosti vstupního otvoru 2x2 m za účelem zjištění početnosti larev a časných juvenilů candáta obecného.
 
B. 22. 6. a následně dle příznivého počasí a možnosti pohybu techniky na nádrži až do 30. 10. 2020 celkem cca až 20 odlovů v hrázové části nádrže, termíny budou včas s předstihem oznamovány, a to velikostně specifickými tenatovými sítěmi za účelem redukce biomasy nežádoucích druhů kaprovitých ryb.
 
C. 31. 8. — 4. 9. 2020 odlov tenatovými sítěmi a elektrolovnou lodí na celé ploše nádrže za účelem komplexního průzkumu stavu populací ryb.
 
 
S pozdravem MO ČRS Tábor

print Formát pro tisk