aktualita

Kategorie: Aktuality

8/2019 - Vyjádření výboru ČRS. z. s., MO Tábor ke kooptaci nových členů výboru

Vyjádření výboru ČRS. z. s., MO Tábor ke kooptaci nových členů výboru

V usnesení z členské schůze ČRS, z. s., MO Tábor,  konané dne 20. února 2019, ve stati Členská schůze ukládá a) výboru, je v odrážce třetí uvedeno: „ve stanoveném termínu, dle Stanov ČRS připravit mimořádnou volební členskou schůzi MO. O termínu konání této schůze bude členská základna informována obvyklým způsobem“.

Vzhledem ke skutečnosti, že výbor ČRS, z. s., MO Tábor neopustila více než 1/3 jeho členů (výbor organizace měl 11 členů a činnost ukončili 3) umožňuje Jednací řád ČRS, z. s., provést kooptaci zbývajících členů - viz. článek 20 odstavec 1 a 2. Podle odstavce 3 písmeno b) o kooptaci rozhoduje výbor MO a schvaluje ji nejbližší členská schůze, která se v tomto případě uskuteční v řádném termínu.

Po provedené kooptaci má ČRS, z. s., MO Tábor 11 členů a je schopna provádět činnost v souladu s předepsanou legislativou. Složení výboru je zveřejněno na stránkách organizace.

Zpracoval jednatel MO Tábor: Pavel Dončenko

print Formát pro tisk