aktualita

Kategorie: Aktuality

7/2021 - Zpráva o finančním hospodaření MO ČRS Tábor

Zpráva o finančním hospodaření MO ČRS Tábor

Zpráva o finančním hospodaření MO ČRS Tábor

Vážení přátelé rybáři, dovoluji si Vás seznámit s finančním hospodaření místní organizace. Bohužel epidemiologická situace nám neumožňuje realizovat členskou schůzi, a proto jsem nucen učinit tak prostřednictvím našich stránek. Pro rok 2020 byl sestaven vyrovnaný rozpočet, kde částka na straně příjmů i výdajů byla shodná 2 168 872 Kč. Navzdory investici do nákupu nového užitkového vozidla 200 000 Kč, byl zaznamenán rekordní výnos za vyprodukovanou rybu, který činil 703 295 Kč. Samozřejmě nejen díky této částce, ale i zavedením úsporných opatření, skončil rozpočet s přebytkem 284 620 Kč. Pro letošní rok 2021 byl usnesením výboru MO ze dne 28. února 2021 schválen rozpočet, jehož částka na straně výdajů činí 2 106 259 Kč a na straně příjmů 2 294 076 Kč. Na základě uvedených čísel je patrná částka 187 817 Kč, která činí přebytek rozpočtu. Prostředky takto získané budou využity pro práci s mládeží, rybářský sport a zkvalitnění produkce ryb, která je úzce spjata se zarybňováním revírů svěřených do naší péče. Věřím, že tato čísla jasně deklarují zodpovědnou ekonomiku místní organizace, která si dle mého názoru i v této problematické době vede velice dobře.

Přeji Vám pevné zdraví a hodně rybářských úspěchů.

Za výbor MO jednatel Pavel Dončenko

print Formát pro tisk