aktualita

Kategorie: Aktuality

7/2019 – Členská schůze ČRS, z. s. MO Tábor 2019

Členská schůze ČRS, z. s. MO Tábor 2019

Dne 20. 2. 2019 proběhla v Jihočeské univerzitě v Táboře členská schůze ČRS, z. s. MO Tábor. Schůze se zúčastnilo 105 rybářek a rybářů, kteří si vyslechli zprávu o činnosti místní organizace za uplynulé období – kalendářní rok 2018, zprávu o dosažených hospodářských výsledcích za rok 2018, zprávu o finančním hospodaření v roce 2018, společně s návrhem rozpočtu organizace na rok 2019 a zprávu dozorčí komise.

V průběhu „diskuse“ proběhlo losování o tři Územní mimopstruhové povolenky zdarma, výhercům gratulujeme.

Usnesení členské schůze ČRS, MO Tábor bylo přijato. Výsledek hlasování: PRO – všichni přítomní, PROTI  - 0, zdrželi se hlasování  - 0. Usnesení tedy bylo jednohlasně přijato. Jeho plné znění včetně zprávy o činnosti naleznete zde: http://rybari-tabor.cz/clenska-schuze

print Formát pro tisk