aktualita

Kategorie: Aktuality

3/2019 - Události posledních dnů a týdnů v MO

Aneb, co je (ve zkratce) nového ?

I když se to nezdá, i v posledních týdnech mělo vedení naší MO hodně napilno. Na sklonku roku 2018 proběhla inventura všech prostředků organizace – skladových zásob, nářadí a techniky. Připravoval se také finanční rozpočet na r. 2019, vyhodnocení a uzavření rozpočtu z roku minulého. Výbor MO také posuzoval zprávu o dopravě v r. 2018 a zároveň vyhodnocení činnosti RS. Přistoupil ke změnám v oblasti poskytování náhradního ubytování v prostorách Podskalského mlýna, neboť nájemné bylo v této oblasti podhodnoceno. Dalším krokem nového výboru byly a jsou aktuálně revize a obnovy veškerých smluv, které má MO uzavřeny s různými subjekty.

Výbor též řešil případy znečišťování našich revírů, které se objevily nyní, v zimním období. Konkrétně na Lužnici 4 v lokalitě Čelkovice, a zejména  na revíru Tismenice 1 (nádrž Jordán) v místě zvaném "V kole". Oba případy jsou již předmětem šetření pracovníky OŽP Tábor.

Aktuálně jsou prováděny kroky, vedoucí k nastartování výkonu rybářského práva na novém revíru v péči MO Tábor –  Malém Jordánu. Stavební práce oprav výpustního zařízení byly na podzim 2018 dokončeny, stavba je zkolaudována, a jsou zhotovovány cedule na označení (vymezení) revíru. V současné době se vedou jednání s OŽP Tábor ohledně napuštění nádrže a jejímu prvotnímu osazení rybami.

Stejně, jako každoročně, samozřejmě probíhá výdej nových povolenek a odevzdávání již neplatných. Zároveň se připravují statistiky úlovků, se kterými bude rybářská veřejnost ve finále seznámena.

Burza rybářských potřeb – množí se dotazy, zda se uskuteční tato úspěšná akce z let minulých. Vzhledem k pracovnímu zaneprázdnění výboru, a požadavkům některých prodejců, bude její termín zřejmě přesunut až na období před Vánocemi 2019...

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Život přináší bohužel i velmi smutné zprávy, kterými jsou oznámení o odchodu známých, kolegů a kamarádů z tohoto světa. Naši organizaci zasáhly v prvním týdnu r. 2019 hned dvě takové zprávy, kterými byla oznámení o úmrtí dvou bývalých, dlouholetých funkcionářů s titulem „Čestný člen MO Tábor“ :

Dne 2.1.2019 zemřel ve věku nedožitých 77 let p. Jaroslav BATÁL - dlouholetý člen dozorčí komise MO Tábor, držitel Plakety Václava Janovského a dalších rybářských ocenění, skvělý a skromný člověk.

Dne 4.1.2019 nás pak opustil ve věku nedožitých 79 let dipl. technik p. Oldřich PECHA – dlouholetý funkcionář, držitel medaile „Za mimořádné zásluhy o rozvoj ČRS“, uznávaný rybářský odborník v oblasti chovu ryb.

Čest jejich památce !

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

print Formát pro tisk