aktualita

Kategorie: Aktuality

31/2018 – Jordán 2019 prozatím s velkým otazníkem…

„ Budou se lovit dravci či nikoliv ? ”

Protože se množí dotazy k tématu lovu dravců na Jordánu (revír Tismenice 1) v příštím roce, dovolujeme si  přinést několik základních informací, abychom předešli různým spekulacím a fámám.

Jak mnozí vědí, proběhl na Jordánu v září 2018, na žádost OŽP Tábor, několikadenní  ichtyologický průzkum, který provedl Hydrobiologický ústav AV z Č. Budějovic (dále jen BC AV ČR). Přestože ještě nejsou známé podrobné výsledky, již nyní je možné konstatovat, že :

  1. Jordán je extrémně zarybněn  (především přirozenou cestou) kaprovitou rybou. Biomasa těchto ryb (plotice, cejnek a kapr) hlavně v oblasti volné vody (pelagiál) nemá v jiných nádržích ČR obdoby. Oproti tomu, podíl dravců tvoří pouze cca 1% z celkové biomasy !
  2. Populace okouna říčního je na nádrži silně promořena tzv. štičí tasemnicí
  3. V nádrži vlivem silného tlaku bílé ryby rapidně klesá množství středního zooplanktonu (rod Daphnia), a zcela zmizel velký zooplankton. Tím pochopitelně dochází k deficitu prvotní potravy pro přirozeně vytřené dravce.

Z výše uvedeného je zřejmé, že podíl dravých ryb je potřeba v Jordánu stále navyšovat (dle finančních možností ), a naopak snížit biomasu tzv. bílé ryby. K tomu se připravují na jaro 2019 odlovy těchto nežádoucích druhů ryb tralovou sítí (provede BC AV ČR) a jejich následná distribuce do říčních revírů.

U dravých druhů ryb bude nutné přikročit k jejich zvýšené ochraně. Především u druhů jako je candát, okoun a štika. Město Tábor (OŽP) jako majitel Jordánu, AOPK Č.B. (agentura ochrany přírody a krajiny) a  BC AV ČR pozitivně přijali a respektují  proaktivní rozhodnutí rybářů (MO a JčÚS) ohledně navýšení lovné míry dravců, míry nástražních rybiček i omezeného počtu odnesených ryb z tohoto revíru. Nicméně v budoucnosti musí dojít, z pohledu dříve uvedených institucí, k dalším úpravám a omezením lovu, které jsou nezbytné z důvodu tzv. udržitelnosti dotace (předešlé odbahnění Jordánu z dotace EU - platné do r. 2024).

Již v Dodatku Rybářského řádu a Soupisu revírů JčÚS a BPVRP, platném od 1.1.2019, který obdrží naši rybáři při výdeji povolenek na r. 2019, naleznou následující úpravu pro revír Tismenice 1, nádrž Jordán :

„Povolen lov na umělé nástrahy vybavené pouze háčky bez protihrotu nebo se zamáčknutým protihrotem. Platí pro všechny povolené způsoby lovu dravých ryb na udici.“

Tzn., že i případná přirozená nástraha (nástražní rybička) musí být nastražena na háčcích bez protihrotu !

Toto vše se však může ještě před 16. červnem 2019 zcela změnit !

Definitivní rozhodnutí o tom, zda se budou dravci na Jordánu v r. 2019 lovit či nikoliv, padne až po detailním vyhodnocení ichtyologického a hydrobiologického průzkumu, a také až bude známa statistika úlovků za r. 2018 (v dubnu 2019). Na základě těchto podkladů proběhne schůzka zainteresovaných stran (OŽP Tábor, AOPK Č.B., BC AV ČR, hydrobiologických znalců, krajského úřadu a zástupců ČRS – MO Tábor a JčÚS), která definitivně rozhodne, zda lov dravců na Jordánu v r.2019 zakázat, nebo povolit (ještě s dalšími, nově navrhovanými restrikcemi...).

Je pochopitelné, že výše uvedené rozhodnutí (ať už bude jakékoliv) přinese mnoho komplikací - jak pro samotné rybáře, tak pro uživatele revíru (JčÚS), rybářskou stráž apod. Ale určitě bude médii rozšířeno mezi sportovní rybáře v nejširším možném měřítku podobně, jak tomu bylo v průběhu sezony 2018 v případě změny doby lovu na revírech ČRS. Sledujte proto pečlivě v průběhu jara 2019 rybářské internetové stránky JčÚS, místní organizace v Táboře a další rybářská média – tištěná i elektronická.

O případných dalších změnách Vás budeme zde na  www.rybari-tabor.cz samozřejmě informovat.

Děkujeme za pochopení !

print Formát pro tisk