aktualita

Kategorie: Aktuality

27/2018 – Malý Jordán – budoucí nový revír pro rybáře !

Specifický, a veřejností obsáhle diskutovaný rybník převzala do pronájmu naše organizace.

Po mnoha zdlouhavých jednáních výboru MO, následně i za účasti statutárních zástupců JčÚS a vedení  Města Tábor, došlo k podpisu smlouvy o výpůjčce  Malého Jordánu na dobu neurčitou, za účelem rybářského hospodaření. V plánech města je, jak asi víte, zahrnuto také odbahnění této nádrže, které  však bylo prozatím odloženo. Aktuálně jsou prioritou opravy výpustního zařízení , které by mohly proběhnout (na náklady města Tábor) do konce r. 2018. Teprve poté bude možné přistoupit k prvotnímu osazení nádrže rybami.

Malý Jordán bude zcela specifickým revírem dle § 3, zákona 99/2004 Sb, a podmínky sportovního rybolovu bude upravovat AOPK. Složení rybí obsádky bylo stanoveno, a může se nepatrně měnit pouze po vzájemné dohodě AOPK, Města Tábor a ČRS. Jaké druhy ryb lze do nádrže vysazovat ?  Jsou to : pstruh duhový, candát obecný, štika obecná, okoun říční a v omezeném, stanoveném množství i bílá ryba. Pravidla sportovního rybolovu, popis revíru do BPVRP, a další potřebné náležitosti jsou aktuálně řešeny již výše uvedenými složkami. O dalších podrobnostech, změnách, termínu a podmínkách možného zahájení rybolovu na této nádrži Vás budeme pochopitelně včas informovat.

print Formát pro tisk