aktualita

Kategorie: Aktuality

15/2019 - Školení a činnost RS MO Tábor

Školení a činnost RS MO Tábor

Dne 22. 3. 2019 proběhlo v klubovně MO školení a přátelské setkání členů RS naší organizace. Zúčastnění byli proškoleni k GDPR (evropská směrnice zákonů o ochraně osobních údajů) a novinek v bližších podmínkách výkonu rybářského práva platných pro rok 2019. Byla vyhodnocena i činnost jednotlivých strážných dle počtu kontrol a návštěvnosti na revírech v roce 2018 a počtu odchozených hodin.

V roce 2018 bylo RS MO Tábor zkontrolováno 2367 lovících a bylo odpracováno 659 hodin při společných a 824 hodin při individuálních pochůzkách na revírech JČÚS, ú.n Orlík a chovných vodách naší organizace. Bylo zadrženo 7 pytláků (lov bez oprávnění) a za hrubé přestupky (lov mimo stanovenou dobu, lov na více udic, nepřítomnost u udic, ponechání ryb pod zákonnou míru, atd.) bylo zadrženo 74 povolenek (z toho 9 na ú.n. Orlík). Dále bylo řešeno 161 méně závažných přestupků zápisem do povolenek.
 
Pro kolegy rybáře, zopakujme si základní pravidla:
 
- před zahájením lovu nezapomeňte zapsat datum docházky a číslo revíru
- proveďte kontrolu, zda máte správně proškrtané řádky a doplněné druhy, kusy, míry a váhy Vámi ponechaných ryb
- nepřekračujte povolenou dobu lovu
- pokud se vzdalujete od nastražených udic, vytáhněte je z vody
- od roku 2019 včetně, je zakázán lov na srkačku a je povinnost při lovu mít podběrák (viz dodatek k Rybářskému řádu a soupisu revírů pro rok 2019)
- na svém lovném místě a jeho okolí udržujte pořádek
- k rybám se chovejte šetrnně a pokud se rozhodnete ji pustit, udělejte vše proto, aby ryba přežila a mohla potěšit i dalšího rybáře
 
Na závěr, vážení kolegové rybáři věřte, že žádný současný člen RS MO Tábor si nepřeje Vás připravit o povolenku a znechutit Vám rybářský koníček. Proto výše zmíněné doporučení jsou v podstatě výpisem nejčastějších přestupků a nejčastější osvěty ze strany RS k rybářům.
 
Ing. Jiří Nový, vedoucí RS MO ČRS Tábor

print Formát pro tisk