aktualita

Kategorie: Aktuality

124/2020 - Připravované změny stanov ČRS a vyjádření jednatele MO ČRS Tábor k těmto změnám

Připravované změny stanov ČRS a vyjádření jednatele MO ČRS Tábor k těmto změnám

Vážení členové MO ČRS Tábor, rádi bychom Vás informovali o připravovaných změnách Stanov ČRS, které vydala Rada ČRS a vyjádření jednatele MO ČRS Tábor k těmto připravovaným změnám

 

Vyjádření k nejdůležitějším změnám týkajících se především členů MO

Stanovy

§ 3 Členství čl. 5) písm. c)

Pokud si nový návrh vysvětlíme velice jednoduše, dojde k provázání majetku, v jehož důsledku bude o činnosti MO a využití prostředků získaných za neopracovanou brigádu rozhodovat JčÚS, a ne tak jako dosud členská schůze MO svým usnesením. V důsledcích popírá samostatnost MO zajištěnou současnými platnými stanovami, v nichž MO tvoří samostatný právní subjekt, začleněný do společného hospodaření. V samotné podstatě je výsledkem této změny provázanost majetku a závislost na prostředcích inkasovaných za neodpracovanou brigádu, které bude rozdělovat příslušný Územní svaz. Tyto prostředky, o jejichž výši nyní rozhoduje členská schůze MO jsou využívány plně v souladu s platným usnesením členské schůze MO, tudíž ku prospěchu jejích členů a organizace jimi financuje svou činnost. Pokud výši těchto finančních prostředků za aktivního rybáře bude stanovovat Sněm ČRS a budou na jednotlivé MO rozdělovány Územním svazem, nelze zajistit jejich účelné využití pro MO. Dosud totiž není znám klíč, dle kterého mají být finanční prostředky takto nashromážděné rozděleny do jednotlivých MO. Územní svaz nezná potřeby MO, ani jejich vybavení. Tudíž v žádném případě není, a ani nemůže být schopen finanční prostředky objektivně podle potřeby organizací rozdělit, což ve svých důsledcích může vést k platební neschopnosti a v horším případě jejím vlivem k zániku MO.

§ 5 Kárná opatření

Zřejmě nelze vybírat poplatky za kárné ani odvolací řízení. Toto pravděpodobně přísluší orgánům státní správy, či orgánům činným v trestním řízení. Tříčlenný kárný senát, jak je v návrhu uváděno by neúměrně finančně zatížil Územní svazy, neboť jeho složení by mělo být výhradně z osob, majících právnické vzdělání a s ním související i adekvátní mzda. Pro úplnost JčÚS tvoří 62 místních organizací, a to při řešení přestupků předaných ke kárnému řízení znamená práci na plný úvazek. Je více než jisté, že tyto nemalé prostředky určené k odměnám členů kárného senátu, budou čerpány z příspěvků za neodpracovanou brigádu. Dle našeho názoru je mnohem důležitější zpracovat jednotný sazebník trestů, platný ve všech Územních svazech začleněných ve struktuře ČRS.

S pozdravem MO ČRS Tábor

 

Odkazy:

Stanovy ČRS

Porovnání stanov

print Formát pro tisk