aktualita

< návrat zpět

421 302 TISMENICE 2 - MALÝ JORDÁN

Délka: cca 1,0 km

Rozloha: cca 5,00 ha

Organizace pověřená hospodařením: ČRS, z.s. MO Tábor

Popis revíru

GPS :  49.4343706N, 14.6677769E

 

Rybník  s lovem ryb na udici, kdy pověřenými osobami ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č.99/2004Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, jsou všichni držitelé mimopstruhové povolenky územní ČRS JčÚS a celosvazové. Nejedná se o rybářský revír vyhlášený příslušným rybářským orgánem. Lovící je povinen dodržovat  pravidla pro lov ryb platící pro mimopstruhové rybářské revíry ČRS JčÚS, a zároveň níže uvedené výjimky.

Povolené způsoby lovu : lov přívlačí, muškařením, a lov na umělou mušku – pouze na umělé nástrahy, vybavené pouze jedním háčkem, dvojháčkem či trojháčkem bez protihrotu, nebo se zamáčknutými protihroty. Nejmenší lovná míra štiky obecné zvýšena na 60 cm, candáta obecného na 50 cm. Zákaz lovu z plavidel.

 

Tento malý rybník, vybudovaný na začátku 50. let 20. století na podnět táborského rodáka Václava Janovského v místě bývalého kamenolomu v Náchodě u Tábora, slouží především jako retenční nádrž.

Druhy nasazovaných ryb dle plánu od r. 2019 : pstruh duhový, štika obecná a candát obecný.

Roční zarybňovací plán:

PD=250ks Jaro / 250ks Podzim (Možno OK-500ks)

CA-2=250ks/nebo CA-1=500ks // Š1=150ks/nebo Š2=1000ks

 

A ještě několik fotografií, dotvářejících představu o tomto revíru :