aktualita

< návrat zpět

421 068 TISMENICE 1 - NÁDRŽ JORDÁN

Délka: 4,0 km
Rozloha: 55,00 ha

Organizace pověřená hospodařením: ČRS, z.s. MO Tábor

Popis revíru

GPS 49°25’36.403″N, 14°39’58.924″E
Přítok Lužnice. Od hráze nádrže Jordán až k lávce u Náchodského mlýna v k. ú. Tábor, včetně nádrže Jordán – 50 ha. Lov z plavidel a zavážení nástrah na Jordánu povoleny. Vnadění je zakázáno (rozhodnutí MěÚ Tábor, č. j. 13188 Bab-233). Lov ryb s krmítky povolen. V PHO I. stupně, vyznačeném na břehu tabulemi a na hladině bójkami, je zákaz lovu ryb. Nejmenší lovná míra candáta obecného zvýšena na 50 cm. V případě, že je v revíru ulovena štika obecná větší než 80 cm, do revíru se již nevrací. Minimální velikost nástražní rybičky, nebo její části, je 20 cm. Toto ustanovení platí i pro lovícím přechovávané rybičky. Povolen lov na umělé nástrahy vybavené pouze háčky bez protihrotu nebo se zamáčknutým protihrotem. Platí pro všechny povolené způsoby lovu dravých ryb na udici. V revíru platí omezení počtu ponechaných si vyjmenovaných druhů dravých ryb štika, sumec, bolen, candát, v kalendářním dnu, týdnu či roce takto: max. 1 ks denně, 2 ks týdně, 10 ks ročně. Ponecháním si daného počtu vyjmenovaných dravých ryb v kalendářním dnu, týdnu či roce, končí pro lovícího v tomto revíru lov dravců všemi způsoby – na živou či mrtvou rybičku nebo její části, včetně lovu přívlačí, muškařením a lovu na umělou mušku. Na nádrži neplatí pravidlo K70, uloveného kapra nad 70 cm (včetně) si může osoba provádějící lov ponechat

 

Tato více než 50 ha vodní nádrž takřka v centru města Tábora datuje svůj zrod do roku 1492, kdy vznikla přehrazením Košínského potoka. Stala se tak nejstarší umělou nádrží ve střední Evropě, a díky tomu byla opředena mnohými pravdivými i smyšlenými legendami (i rybářskými). V určitém období minulého století byla i vyhlášená silnou populací candáta obecného, v jejích vodách se proháněli velcí sumci, na hladině to vřelo závary bolenů, víry od kapitálních amurů, tolstolobiků a kaprů. Vzhledem k faktu, že nádrž neměla tzv. spodní výpusť, a v případě povodní byla silně ohrožena její hráz, bylo v r.2012 přistoupeno k projektu tzv. revitalizace. Jejím obsahem bylo kromě vytvoření již zmíněné výpusti i odbahnění nádrže, což bylo podmíněno upuštěním vodní hladiny. Během prací však došlo k politováníhodné havárii, kdy značná část původní rybí populace uhynula. Tím se tato událost smutně zapsala do srdcí snad všech rybářů a milovníků přírody – a to nejen v nejbližším okolí.

Na sklonku léta roku 2014 začal psát Jordán svou novodobou historii. Po opětovném napuštění nádrže došlo k novému zarybnění schválenými druhy ryb, jejichž skladba se může v časovém horizontu i měnit. Od počátku r. 2015, po tříletém půstu, byl našim rybářům opět na tomto revíru povolen výkon rybářského práva. Ještě po dobu několika let může být z pohledu rybářů lov na Jordánu omezen částečnými úpravami. Proto doporučujeme sledovat aktuality nejen na těchto www stránkách, ale především v soupisech revírů s bližšími podmínkami VPR.

Druhy nasazovaných ryb dle zarybňovacího plánu od r. 2014 :

 

Druh

K 3

L 2

Cv 2

Bol.

Š 1

Ca 1

Su 1

Úhoř

PLÁN

Poč.

4000

500

 

50

2000

2000

500

1500

 

Hm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ještě několik fotografií, dotvářejících představu o tomto revíru :